Planera

Planering är nyckelordet till en attraktiv slutprodukt.


Kvalité sitter i planeringen.

Planeringsstadiet är alltid den viktigaste fasen i all grafisk framställan. Att för det första kartlägga kundens behov och önskemål samtidigt som man analyserar målgruppen är avgörande för hur lyckad slutprodukten blir.

 

Producera

Vet du vilken målgrupp som du ska rikta dig mot?


Rikta din information rätt från början.

Produktionen skall genomsyras av regelbunden kommunikation. När originalarbetet är färdigt ansvarar vi för tryckprocessen så att rätt val görs. Tryckmetod och materialval bestäms redan i planeringsstadiet.

 

Distrubera

Att din information räcker ut till kunderna är viktigast.


Kommunicera mera!

När trycksaken är färdig för distribution kan vi även här hjälpa till. I vår organistaion kan vi ansvara för direktutdelnig eller utskick via önskat fraktbolag.

 

Boka möte

Behöver du hjälp eller har du någon idé du vill förverkliga?


Just nu befinner vi oss i Lidköping på strokirk landströms tryckeri och lär oss om tryck metoder och papper med @magnus_enfini

Strigo Digital en webbyrå i Värmlands lilla Kristinehamn. Har mer energi och hunger efter framgång än någonsin, och nya hemsidan är på gång.